uk
ruen

Шахтарськ. Відділ освіти Шахтарської міської ради

 

Про відділ

Основні принципи управління

 

Проблеми і перспективи

розвитку освіти міста Шахтарська

у 2013-2014 навчальному році

Проблема відділу освіти:

 

«Удосконалення стратегії розвитку міської моделі управління для забезпечення рівнодоступної якісної освіти із проекцією на набуття молоддю життєвих компетентностей та успішну адаптацію в сучасному суспільстві в умовах упровадження Державного стандарту загальної середньої совіти»

 

Основні завдання:

 

1. Забезпечення планомірної реалізації пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти, зазначених в Указі Президента України № 926/2010 від 30.09.2010 року «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні», Програмі розвитку освіти «Освіта Шахтарська. 2012-2016 роки», державних і обласних галузевих, а також міжвідомчих програмах з питань освіти;

2. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів освіти з урахуванням демографічних, економічних і соціальних перспектив розвитку кожної адміністративно-територіальної одиниці, вимог сьогодення та потреб суспільства; створення умов для обов’язкового охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою.

3. Постійне підвищення якості освіти шляхом проведення якісної допрофільної освіти, підготовки дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, оновлення змісту та форм організації навчально-виховного процесу;

4. Розширення україномовного освітнього простору, забезпечення освітніх потреб національних меншин;

5. Зосередження уваги на формуванні національних і загальнолюдських цінностей, пропаганда здорового способу життя;

6. Запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; забезпечення економічних і освітніх гарантій для професійної самореалізації педагогічних, науково-педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу;

7. Створення індустрії сучасних засобів навчання й виховання, повне забезпечення ними навчальних закладів;

8. Створення ринку освітніх послуг та його науково-методичне забезпечення.

9. Розвиток позашкільної освіти, виховання економічно-грамотних, підготовлених до успішної діяльності в різних сферах і галузях господарства, ініціативних, упевнених у собі й своєму майбутньому  молодих громадян України.

10. Створення умов для реалізації та поширення моделі інтегрованого та інклюзивного навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечення безбар’єрного середовища, розроблення та запровадження моделей діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій.

11. Виконання державних, обласних, міських освітніх програм, реалізація  освітніх проектів.

12. Забезпечення якісної підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів міста з питань упровадження нових стандартів освіти; заохочення педпрацівників до неперервної освіти, творчої, результативної праці, розвиток особистості за індивідуальною освітньою траєкторією.

13. Підвищення соціального статусу вчителя в суспільстві, забезпечення морального і матеріального заохочення педагогічних працівників, підвищення соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу.

14. Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт з оновлення та модернізації конструкцій та обладнання будівель закладів освіти у зв’язку з їх фізичним зношуванням та руйнуванням, покращання експлуатаційних та енергозберігаючих показників.